Pontus Raud contact CV upcoming work
CV 2014
Pontus Raud 620427-1537
Flugstigen 10a, 125 52 ÄLVSJÖ
Tel 08 641 68 53
Mobil. 0709 451724
www.raud.se
www.supermarketartfair.com


Utbildningar:
Konsthögskolan i Stockholm 1994 –98 Master of fine Art 200 p
St martin college of fine Art, London , England 1997
Valands Konsthögskola i Göteborg 1993
Idun Lovens konstskola 1991 - 93
Konstvetenskap Stockholms Universitet 30 p

Stipendier
Buspriset, 2013
Kurt Perssons Kulturstipendium 2007
IASPIS , Kulturellt utbyte 2007
Konstnärsnämden , Projektstöd, 2006
Konstnärsnämden, arbetstipendium 1 årigt 2005
NIFCA , Tallin , Estland 2000
Axson Johnsson, Resestipendium 1998
Erasmusstipendiat 1997, St Martin college of fine art, London

Konstnärlig verksamhet:
2014
Projektledare för Supermarket 2015 HT 2014
Extern curator samt medverkar,  utställning ”Suecia Contemporare”, Kalmar Konstmuseum 14 juni – 19 okt
AIM meeting, Athen, Grekland 14 – 17 maj
Medverkar och projektledare för ”Nya tårtor”, Konstpolitiskt samtal på konstakademin 13 april
Redaktör Supermarket Art Magazine#4
Projektledare Supermarket 2014 
Föreläsning; Samarbeten och kollektiva arbetsprocesser, SKR och RU
Föreläsning SU Curatorsutbildningen
Föreläsning Stockholms konstskola
Krönika för Konstvärlden nr 1 2014
Inbjuden seminarium Kunstvlaii, Amsterdam, Holland

2013
Separatutställning Galleri Flach, Stockholm
Total Recall, katalog
Möte IAA Europa Oslo, Norge
Skribent; Samarbeten och kollektiva arbetsprocesser, SKR och RU
Researchresa Supermarket - Georgien
Inbjuden till Visitors program, Kunststyrelsen Danmark
Grupputställning Galleri Grafisk, Lysekil
Föreläsning Danderyds konsthall
Möte IAA Europa , Berlin, Tyskland
Projektledare Supermarket 2013
Redaktör Supermarket Art Magazine#3
Utställning” Google Maps Landscape” Projektrummet Studio 44
Mentor Kultur och Ekonomi, Södertörns Universitet
Invigningstalare ”Det audiovisuella vardagsrummet”Finska Institutet
Seminarium, Center For Contemporary Art-Tbilisi, Georgien 
Redaktionell text till Rymden.dk
Redaktionell text till ShareProart.net
Lärare Forsbergs
Lärare Nationalmuseum

2012
Föreläsning Gislaved
Researchresa Cape Town 21 nov – 2 dec
Lärare Kroki Nationalmuseum HT
Lärare Forsbergs skola
GA IAA möte i Istanbul, Turkiet
Talks-taster med Fredrik Matsson "Vår kung till Horkarl", Kulturhuset
Föreläsning Konstakademin i Helsingfors,Finland
Föreläsning Kulturlyftet HT
Projektledare "World Art Day", Moderna Museet, Stockholm
Aime/Supermarket, Independent people biennal ,Reykjavik, Island
Föreläsning Kulturlyftet VT
Föreläsning International Focus,Wasa; Finland
Projektledare, SUPERMARKET 2012 – Stockholm Independent Art Fair
Kulturhuset , Stockholm
Redaktör för Supemarket art magazine#2
Grupputställning Total Recall Studio 44
Föreläsning Stockholms Universitet
Lärare Kroki Nationalmuseum VT

2011
Panel, Intensivdagarna ,Riksutställningar, Visby
Research resa Albanien,Bosnien och Serbien för Supermarket 2012
Grupputställning "Boken" Galleri Flach
Föreläsning, Konsthögskolan i Stockholm
Öppen tecknarklass med Gäster, Kulturhuset
Lärare , Kurs i måleri Nationalmuseum, Stockholm
AIME, Artist initiative Meetings Europé, Stockholm
AIME, Artist initiative Meetings Europé, Köpenhamn 3-5 september
Separatutställning Studio 44
Separatutställning Vetlanda konstmuseum
Grupputställning Art in office
Projektledare, SUPERMARKET 2011 – International art fair for art run galleries Kulturhuset , Stockholm
Redaktör för Supemarket art magazine#1
Invald till Svenska IAA kommittén
Vald till Vice president IAA Europa

2010
AIME, Artist initiative Meetings Europé, Berlin
Separatutställning, Villavägen sju, Uppsala
Projektledare, SUPERMARKET 2010 – International art fair for art run galleries Kulturhuset , Stockholm
Lärare , Kurs i måleri Nationalmuseum, Stockholm
Lärare Teckningskurs Kulturhuset
Föreläsning Konst och hantverk, Vetlanda kommun
Lärare Artema målarresor
Galleri Kayzer, Munchen

2009
Projektledare, SUPERMARKET 2009 – International art fair for art run galleries, Clarion hotell, Stockholm
Universam Artist run art fair, Moskva, Ryssland
Alt_Cph, Copenhagen, Danmark
Tingens talan i teoriernas tid, Stockholm, Umeå
Lärare , Kurs i teckning och grafik Nationalmuseum, Stockholm , Höst och Vår termin
Föreläsning om Supermarket och konstnärsdrivna gallerier, Åbo , Finland
Föreläsning Konst och hantverk, Nässjö kommun

2008
In-Site, Governors island, New york, Usa maj-okt
Supermarket selection, Tease art fair, Köln, Tyskland
Projektledare för SUPERMARKET 2008, Internationell konstmässa för konstnärsdrivna gallerier,Enskilda Galleriet, Stockholm
Gruppuställning " teckningar" Studio 44, Stockholm
Sollentunamässan, Galleri Studio 44
Lärare , Kurs i teckning och grafik Nationalmuseum, Stockholm , Höst och Vår termin
Lärare, Kurs i Måleri, Nationalmuseum vårtermin
Lärare i Bergens Konsthögskola, Norge, 2 veckor,
Adjungerad för styrelsen i Konstnärshuset

2007
Projektledare för SUPERMARKET 2007, Internationell konstmässa för konstnärsdrivna gallerier,Konstnärshuset, Stockholm
Curator för svenska bidrag i Tease art fair, Köln , Tyskland
Grupputställning "Allt annat än papper", Grafiska Sällskapet, Stockholm
Separatutställning Galleri Thomassen, Göteborg
International graphic Triennal , Stockholm, Sweden
Grupputställning "XYLON! The art of relief printing from Sweden" ,Galleri/museet of Simao National College, i Yunnan. Kina
"Mindmap" Minigalleriet, Nationalmuseum Stockholm
Föreläsning "En undersökning av Ingegerd Gertners konstnärskap", Uppsala konstmuseum
Inbjuden att moderera en paneldiskussion på temat videokonst, Gävle konsthall
Inbjuden av Polska institutet för en researchresa till polen, Warsawa och Krakow
Researchresa till Berlin För att besöka Art forum Berlin , Prewiew, Berliner Kunstsaloon och Berliner Liste.
Lärare ,Artema, målarresa till Sardinien 1 vecka.
Lärare , Kurs i teckning och grafik Nationalmuseum, Stockholm Höst och vår termin
Lärare, konstskolan i Stockholm, Folkuniversitetet ca 3veckor
Lärare, Konstskolan Idun Loven 1 dag
Adjungerad för styrelsen i Konstnärshuset

2006
Projektledare för MINIMARKET, en konstmässa för konstnärsdrivna gallerier, Konstnärshuset, Stockholm,
Inbjuden av IKK till "Allt ljus på oss" ett samtal om konstnärsdrivna gallerier, Malmö
Researchresa till Berlin För att besöka Art forum Berlin , Prewiew, Berliner Kunstsaloon och Berliner Liste.
Researchresa till Köpenhamn för att besöka Alt_CPH och Art Copenhagen, Köpenhamn
Researchresa till Amsterdam för att besöka Kunstvlaii, W139, Consortium, deVleeshall
SKISS – ett relationellt projekt där konstnärer arbetar i kommunala verksamheter med konstnärliga processer , Haninge
Projektledare för Videoweekend 3-5 mars, 7-9april, 12-14 maj, Loungen, Konstnärshuset
Grupputställning Galleri Thomassen , Göteborg
Grupputställning " 8+1 " , Krapperups konsthall
Separatutställning, Galleri Gula rummet, Stuvsta
Lärare , Kurs i teckning och grafik Nationalmuseum, stockholm , Vår och Höst termin
Lärare konstskolan i Stockholm, folkuniversitetet ca 6 veckor
Lärare, Konstskolan Idun Loven 2 dagar
Lärare, Artema , målarresa i Grekland, 1 vecka
Sitter i styrelsen för Konstnärshuset

2005
Designation, Regionsmuseet i Kristianstad, Sweden
Teatergalleriet , Uppsala , Sweden
Alma löv Museum, Ämtervik , Sweden
Konstnärshuset, Stockholm , Sweden

2004
Norrtälje konsthall
Tyresö Konsthall

2003
Halmstad Stadsgalleri
Galleri studio 44, Stockholm
Jamhall Gallery , St Petersburg, Ryssland

2002
Yunnan Art Institute, Kunming , Kina
Loft Gallery, Kunming , Kina

2001
Galleri SAK, Stockholm
Tallins Konsthall, Estland
Haanaholmen, Helsingfors, Finland

2000
Galleri Händer, Stockholm

1999
Uppsala Konstmuseum
Int. Grafikbiennalen i Ljubliana, Slovenien

1998
Avgångsutställning Galleri Mejan
Brus, Edsviks konsthall

1997
"Young Artists" Cohen & Wolf exhibition, London, England

Övrigt 1993-2005
2005
"Vi får den tv vi förtjänar" Artikel i Paletten nr 2-3
"Olja,akryl och akvarell" Artikel för tidskriften Sydfranska magasinet nr 1

2004
Lärare för en målarkurs till Grekland, Artema
Lärare för en målarkurs på mallorca, Artema
Styrelseuppdrag Konstnärshuset , Stockholm

2003
Har medverkat Med text och bild i katalogen " O – sex konstnärer på tre sjukhus" , ett projekt som undersöker samtidskonst på sjukhus, av Landstinget och AFkultur.
Projektledare för Swedish Russian Art Club, Samtida grafikprojekt i St.Petersburg, Ryssland

2002
Give me five, 5 svenska konstnärer till Kina 2002
Workshop på konstakademin i Tallin, Estland 2002

2001
Inbjuden till Impact- grafikkonferans i Helsingfors, Finland
Videoprojekt "Entagning" Konsthögskolan i Stockholm
Workshop på konstakademin i Tartu, Estland 2001
Workshop På konstakademin i Helsingfors, Finland 2001

2000
NIFCA, Ateljestipendiat i Tallin, Estland
12 Kortfilmer för "Visionen om det goda arbetet" Arbetets museum i Norrköping

1999
Sakkunig för Lektorstjänsten i koppargrafik på Konsthögskolan i Stockholm
"Grafiken nununu", artikel i grafiknytt.
TV-Reportage för Ramp, UR

1998
Redaktör för "Synk på nätet" ett konstprojekt på internet i Sveriges Televisions regi

1997
TV-reportage för Bildjournalen, SVT
Utsmyckning; Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

1993-1996
Kortfilmer, reportage, bildcollage och medverkan till tv-programmet SYNK som sändes i Sveriges television kanal 1 och 2
Utsmyckning, Akademiska sjukhuset, Uppsala